Ypma bezoekt Buurtzorg Jong

Ypma bezoekt Buurtzorg Jong


PUTTEN – Tweede Kamerlid Loes Ypma bezocht afgelopen maandag op de fiets diverse gezinnen die op dit moment begeleid worden door Buurtzorg Jong.

Door: Maranke Pater

Als Tweede Kamerlid maakt Ypma zich met name sterk op het gebied van kinderen en jeugdzorg. Momenteel zijn er 9 pilots in Nederland van Buurtzorg Jong. In Putten werden sinds de start al 96 gezinnen geholpen. Buurtzorg Jong helpt gezinnen die problemen ervaren bij de opvoeding van kinderen. Voor de ene familie betekent dit een klein steuntje in de rug, voor anderen een wat intensievere begeleiding. Ypma roemde de betrokkenheid van Buurtzorg Jong Putten. ,,Als ik op werkbezoek ga, dan ga ik het liefste het veld in, dus met de mensen de werkvloer op. De moeders die we maandag gesproken hebben, vertelden uitgebreid over hun thuissituatie. Vandaag heb ik vooral sterke vrouwen gezien met een problematische achtergrond, die hun stinkende best doen om voor hun kinderen te zorgen. Wat mij opviel was dat de medewerkers van Buurtzorg Jong zich heel goed hadden voorbereid op het huisbezoek en in staat zijn om problemen te signaleren en ze op te pakken.” Ypma vindt de Puttense variant van Buurtzorg Jong een mooi voorbeeld van hoe hulpverlening dichtbij te organiseren is. ,,De lijntjes in deze gemeenschap zijn heel kort. Ik merk dat vooral het gezin centraal wordt gesteld en hun hulpvraag. Soms zien hulpvragers door alle bomen het bos niet meer en weten ze niet hoe ze hun eigen leven weer op de rit moeten krijgen, dan kan Buurtzorg Jong een mooi hulpmiddel zijn.” De Puttense hulpverleners hebben alle drie een achtergrond in de zorg voor gezinnen. Ypma gelooft in het aanbieden van zorg op wijkniveau, zoals ook nu in Putten gebeurt. Betty Haitsma, medewerker van Buurtzorg Jong: ,,Zodra we een specifieke hulpvraag binnen krijgen gaan we meteen aan de slag. Veel traditionele organisaties bekijken eerst hoe ze de zorg over een gezin gaan verdelen, wij stappen meteen op de mensen af.” Buurtzorg Jong Putten blijkt laagdrempelig te zijn en preventief te werken. Ypma: ,,Dit heeft ook alles te maken met de hulpverleners, ze kennen de sociale kaart van de wijk en zijn in staat om zaken te normaliseren. De regie wordt zo veel mogelijk bij de gezinnen zelf neergelegd, of één hulpverlener. De overheid zou meer vertrouwen moeten krijgen in de professionaliteit van de zorgverlener en hun het werk laten doen zonder allerlei onnodige administratie.” De ideeën die Ypma heeft opgedaan hoopt ze te kunnen doorvertalen naar de landelijke politiek. Begeleiding door Buurtzorg Jong is gratis. Meer info: www.buurtzorgjong.nl.                                                                                      Foto: Maranke Pater