Diversiteit in de media

Opkomen voor vrouwen in de media

NIJKERK – Meer diversiteit in het medialandschap. Dat is waar Janneke van Heugten voor strijd met haar platform Vaker In De Media. Recent onderzoek van Thomas Boeschoten toont aan dat vrouwen veel minder gevraagd worden voor een televisieoptreden.

Van Heugten begon haar strijd tegen deze ongelijkheid in de media aan het begin van het jaar 2008. Toen richtte ze haar online platform Vrouwen In De Media op. ,,Ik heb zelf onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vrouwelijke deskundigen in geschreven media en audiovisuele media.” De reden dat vrouwen minder snel gevraagd worden voor een televisie-optreden is volgens Heugten vrij simpel: vrouwen durven niet snel op televisie omdat ze bang zijn om op hun gezicht te gaan, terwijl mannen het als een mooi middel zien om zichzelf te profileren. ,,Op dit moment zijn de media geen realistische weerspiegeling van de maatschappij, terwijl ze wel pretenderen dit te zijn. Kijkers baseren hun doen en laten op wat ze zien in de media. Als er veel mannelijke piloten, advocaten en rechters te zien zijn, heeft dat zijn invloed op de beroepskeuze van meisjes. Meisjes hebben een rolmodel nodig die haar nek durft uit te steken.” Door de vrouwen op één centrale plek te verzamelen op internet hebben de dames volgens Van Heugten geen excuses meer om niet in de belangstelling te komen staan met hun professie. Hun profiel op de website zorgt ervoor dat journalisten duidelijk weten wat ze aan iemand hebben. Vervolgens kan een journalist contact opnemen om hen uit te nodigen voor een gesprek. In 2012 veranderde Van Heugten het platform naar de naam 'Vaker In De Media' omdat steeds meer mannen de opmerking plaatsten dat er ook bepaalde typen mannen zijn die nauwelijks aan bod komen. Voor beide partijen is het volgens Van Heugten schadelijk als er alleen maar stereotypen in de media aan het woord komen. ,,Wanneer de werkende vrouw meer in beeld komt, betekent dit een verlichting voor de mannen. Vrouwen en mannen zouden meer gelijkwaardig aan elkaar behandeld moeten worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Europese media de gekleurde man ook nauwelijks vraagt als deskundige voor een verhaal of een televisieprogramma. Mijn doel is om meer diversiteit te laten zien.”

Inmiddels heeft Van Heugten 850 deskundigen aan haar platform weten te verbinden. Ze hoopt dat dit aantal in 2014 de 3000 zal behalen. Samen met Margot Miltenburg van ZijSpreekt organiseert Van Heugten op vrijdag 24 januari de seminar 'Een helder profiel in de media'. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 'Vrouwen in de Media-Award' voor de vijfde keer uitgereikt. ,,Ik heb deze prijs in het leven geroepen voor de vrouw die zich in 2013 voor de stemmers het beste heeft geprofileerd in het nieuws.” Naast deze award is er ook de 'You Go Girl Award, een nieuwe aanmoedigingsprijs voor vrouwelijke deskundigen die effectieve stappen hebben gezet om in hun vak meer zichtbaar te worden. Er kan tot 23 januari gestemd worden via www.vidm.nl. Hier zijn ook de genomineerden te zien.Onderzoek naar aanwezigheid vrouwen in de media
Slechts 26% van de gesprekken in talkshows is met een vrouw

Van alle gasten die ooit in een talkshow hebben gezeten is het merendeel mannelijk, variërend van 67% (KvdB) tot 73% (DWDD). Ook verzorgen mannen vaker optredens dan vrouwen als ze eenmaal zijn gevraagd: 74% van alle gesprekken in talkshows zijn met een man. Aangezien presentatoren bijna altijd man zijn, is dus zo’n driekwart van de gesprekken in talkshows tussen twee mannen. Opvallend is dat het percentage vrouwelijke gasten sinds vorig decennium niet lijkt te zijn toegenomen. 30% van de gasten van Barend en van Dorp was vrouwelijk – exact hetzelfde percentage als het gemiddelde van hedendaagse talkshows.
Bron: www.boeschoten.eu/talshowgasten