Artikelen

Schrijven. Verhalen kunnen in elke vorm en in elke maat tot ons komen, maar om zelf iets op papier te zetten is voor sommige mensen toch een stapje te ver. Er wordt gevraagd om een 'stukje' te leveren voor de plaatselijke krant. Of er is een tekstje nodig voor de vereniging, of het bedrijfsblad. Bijna iedereen vindt het moeilijk om iets over zichzelf te schrijven of over de passies die men bezit. Wat me te binnen schiet maakt heldere artikelen over elk onderwerp. 

Opdrachtgevers zijn onder andere nieuwsgerelateerd of ze werken in het MKB